Home » Archives by category » Administratie locala » Institutii » Consiliul Judetean

Comunicate de presa

Mar? mpotriva violen?ei domestice Ast?zi, 2 decembrie, n Municipiul Trgovi?te a avut loc un mar? mpotriva violen?ei domestice, ac?iune organizat? de Direc?ia de Asisten?? Social? din cadrul prim?riei. Participan?ii, membri ai societ??ii civile ?i elevi ai ?colilor trgovi?tene s-au oprit ?i n fa?a Palatului Administrativ unde au purtat un dialog cu pre?edintele CJD, Florin Popescu […]

Primari localitati

Comments Off

Primarii din localit??ile Jude?ului Dmbovi?a, ale?i la scrutinul din iunie 2008 Nr crt Localitatea Nume ?i prenume Forma?iunea politic? Num?r de telefon 1 Trgovi?te Boriga Gabriel Florin PD-L 0721330313 2 Fieni Budoiu Adriean PSD 0722578523 3 G?e?ti Toader Alexandru PD-L 0722521254 4 Moreni Goran Vasile PSD 0723394924, 0741264276 5 Pucioasa B?d?u D?nu? PNL 0722626836 6 […]

Continue reading …

Oportunitati afaceri

Comments Off

SITUA?IA cererilor de asociere (finan?are) depuse de autorit??ile locale conform HCJ D-?a nr.77/05.08.2008 privind oferta de asociere a Consiliului Jude?ean Dmbovi?a cu consiliile ?i comunit??ile localen vederea sus?inerii unor obiective de interes public, actualizata pe 10 noiembrie 2009 Amenajarea locurilor de joac? pentru copii Nr. crt Data nregistr?rii cererii Unitatea administrativ? Reprezentant legal Valoarea total? […]

Continue reading …

Rectificat in octombrie 2009 Denumirea indicatorilor Buget 2009 Venituri: total 221.230 I. Venituri proprii II. Prelev?ri din bugetul de stat total III. Subven?ii – total 78.035 90.863 52.332 Cheltuieli: total 221.230 1. Autorit??i executive 2. Alte servicii publice generale 3. Dobnzi 4.Transferuri cu caracter general 4. Ap?rare 5. Ordine public? ?i siguran?? na?ional? 6. […]

Continue reading …

POPESCU FLORIN-Pre?edinte (8 decembrie ora 08.30) ANTONESCU MARIN-Vicepre?edinte (15 decembrie ora 11.00) PU?CA?IU MIHAI CONSTANTIN-Vicepre?edinte (22 decembrie ora 11.00) IVANOFF IVAN VASILE-Secretarul jude?ului (29 decembrie ora 11.00) NI?ESCU DAN-DirectorDirec?ia urbanism, amenajarea teritoriului ?i lucr?ri publice (4,11,18 decembrie ora 11.00) VASILE GHEORGHE-DirectorDirec?ia administra?ie public? local? (8,15,22,29 decembrie ora 11.00) Audiente consilieri judeteni ALEXANDRESCU Alexandru – 02 […]

Continue reading …

Program cu publicul

Comments Off

Luni: 08.30 – 16.30 Mar?i: 08.30 – 16.30 Miercuri: 08.30 – 18.30 Joi: 08.30 – 16.30 Vineri: 08.30 – 16.30 (camere: 19, 25 – parter) Program de func?ionare aparat propriu: luni – vineri ntre orele 08.00 – 16.00

Continue reading …

Contact

Comments Off

Pia?a Tricolorului nr. 1, Targoviste Cod Postal: 130060 Tel: 0245/611.030/611.031/207600 Fax: 0245/212.230 E-mail: consjdb@cjd.ro, cjdinf@cjd.ro

Continue reading …